BLISKOŚĆ KLIENTA

Home » Ciekawostki » o Grupie Heiche » BLISKOŚĆ KLIENTA

kundennaeheCiągle wzrastające koszty transportu spowodowały, że zazębianie się partnerów biznesowych stało się dzisiaj jednym z decydujących kryteriów do osiągnięcia wspólnie wypracowanego sukcesu. Dzięki sześciu zakładom Heiche możemy zagwarantować naszym klientom optymalną odległość do ich firm. Czy na poziomie regionalnym czy międzynarodowym – Heiche oferuje Państwu na miejscu rozwiązania na miarę.

Pięć zakładów galwanizacyjnych w Europie (3 w Niemczech; 1 w Polsce; 1 na Węgrzech;) jak również jeden w południowo-wschodnim USA, umożliwiają naszym klientom optymalną dostępność techniki galwanizacyjnej dla wielu zakładów produkcyjnych przemysłu automotive.

Lean Management, pokrycia na czas, są dzisiaj jednym z ważniejszych założeń, aby uzyskać optymalny przepływ procesów dla naszych klientów. Ustalona z naszym klientem technika galwanizacyjna gwarantuje produkcję zorientowaną na popyt, galwanizację dużych ilości w krótkim czasie. Ważnym czynnikiem jest tutaj dokumentowanie i wdrażanie wspólnego Work-Flow.

Dzięki stałemu kontaktowi z klientem oraz obsługą klienta na miejscu, osiągnęliśmy dla naszych klientów optymalny sposób i wolumen zaopatrzenia. Często technika galwanizacyjna jest ostatnim elementem w łańcuchu tworzenia wartości. W takim wypadku, dostawa wykonanego detalu bezpośrednio do klienta finalnego jest najlepszym logistycznym rozwiązaniem. Poprzez pięć naszych zakładów w Europie i jeden w USA jesteśmy w stanie bezpośrednio obsłużyć Państwa i Państwa klientów.

Z takim partnerem jak Heiche otwierają się dla Państwa nowe możliwość zaopatrzania w części.