OCHRONA ŚRODOWISKA

Home » Ciekawostki » Ogólne » OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwestie ochrony środowiska i zmiany klimatu stały się nieuniknione w dzisiejszych korporacjach. HEICHE GROUP od wielu lat aktywnie chroni środowisko i posiada certyfikację zarządzania środowiskowego ISO 14001: 1996 oraz certyfikację zarządzania energią DIN EN 16001:2009. Zarówno w przeszłości, jak i w dzisiejszych czasach na pierwszym planie jest dążenie, by energię używać skutecznie, ekonomicznie i ekologicznie.

Przy budowie nowych obiektów produkcyjnych już w latach 80-tych zarząd kładł duży nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ten sposób ocieplanie hali produkcyjnych realizuje się z energii geotermalnej. Dachy zostały wyposażone w fotowoltaikę. Ich wydajność na halach produkcyjnych i magazynowych wynosi już 130kWp i stale jest powiększana. W 2005 roku przy głównym zakładzie w Schwaigern została otwarta największa ekologiczna elektrociepłownia napędzana olejem roślinnym. Od tego czasu energia wyprodukowana we własnym zakresie w postaci prądu i ciepła jest wykorzystana ekonomicznie i ekologicznie, poprzez skojarzoną gospodarkę energetyczną.

W styczniu 2012r. została otwarta nowa elektrociepłownia napędzana biogazem, która zastąpiła elektrociepłownię napędzaną olejem roślinnym. Obecnie Heiche Oberflächentechnik GmbH spełnia oczekiwaną przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska prognozę, iż 30% energii zużywanej jest pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. System zarządzania energią monitoruje wszelkie zużycia np. elektryczność, ciepłą wodę, wodę chłodniczą, sprężone powietrze, świeżą i dejonizowaną wodę, w każdej oddzielnej jednostce w zakładzie macierzystym. System ten pomaga w wykryciu słabości w zakresie dostaw energii, a tym samym pozwala poprawić działanie dostaw energii.