Disclaimer

Home » Disclaimer

Odpowiedzialność za treści na stronie internetowej

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane przez naszą stronę internetową były zgodne. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za jej prawidłowość, kompletność i aktualność. Jako oferent usług, odpowiadamy na podstawie paragrafu § 6 ustęp1 MDStV oraz § 8 ustęp 1 TDG za zamieszczane przez nas treści, zgodnie z obowiązującymi ustawami. Jednak nie mamy obowiązku monitorować ani śledzić przekazywanych bądź archiwizowanych nielegalnych treści pochodzących z obcych źródeł. Zgodnie z ustawą, nie mamy obowiązku usuwania lub blokowania treści zamieszczanych na stronie. Odpowiedzialność ta zaczyna się w momencie powiadomienia o złamaniu prawa. Niedozwolone treści zostaną wtedy natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za źródła zewnętrzne

Na naszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron, na których zawartość nie mamy wpływu. Za te strony również nie ponosimy odpowiedzialności. Za treść innych stron odpowiadają ich twórcy i użytkownicy. Linki do tych stron zostały na dzień ich podłączenia sprawdzone pod kątem legalności i nie stwierdzono naruszenia prawa. Ciągła kontrola informacji na stronach, do których umieściliśmy linki nie jest jednak możliwa bez namacalnych dowodów o popełnieniu przestępstwa. W przypadku udowodnienia popełnienia przestępstwa odnośniki do tych stron zostaną natychmiast usunięte po ich ujawnieniu.

Prawa autorskie

Przedstawione na stronie przez użytkownika treści i dzieła podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i są wyróżniane w momencie pojawienia się kolejnych użytkowników. Kopiowanie, opracowywanie, dystrybucja lub jakiekolwiek wykorzystywanie treści podlegających prawom autorskim wymagają pisemnej zgody autora. Zabrania się zapisywania i kopiowania tej strony w celach komercyjnych. Treści mogą być wykorzystywane i kopiowane wyłącznie do użytku prywatnego.

Ochrona danych

Podanie danych osobowych na stronie (przykładowo nazwiska, adresu lub adresu e-mail) jest dobrowolne; dla potrzeb niektórych ofert lub usług będziemy potrzebować Państwa danych osobowych. Jednak korzystanie z ofert i usług jest w większości możliwe bez podawania danych osobowych.. Zabrania się wykorzystywania przez osoby trzecie danych kontaktowych publikowanych na stronie celem przesyłania niezamawianych materiałów i treści reklamowych. Administratorzy strony zastrzegają sobie prawo do poczynienia kroków prawnych w przypadku wysyłki takich materiałów, inaczej zwanych spamem.