Firma

Home » Firma
Firma
W 1965r Gerhard Heiche wraz ze swoją żoną Hannelore założyli w piwnicy domu firmę Heiche Oberflächentechnik GmbH. Pomimo trudnych początków, chemiczna obróbka powierzchni części metalowych, stała się kamieniem węgielnym dla obecnej produkcji. Dzisiaj, z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń, z wykorzystaniem wysokich standardów ochrony środowiska, wykonuje się przeróżne procesy obróbki powierzchniowej, dla klientów z przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i elektrycznego.

Firma Heiche Oberflächentechnik GmbH zawsze stara się o osiągnięcie jak najlepszej jakości, aby spełniać życzenia i wymogi klientów. Cieszymy się, że zaliczają się Państwo do grona naszych klientów.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Unternehmen Labor

Badania i Rozwój
W naszej pracy skupiamy się na dopasowaniu istniejących procesów, do indywidualnych wymogów klientów, jak również rozwóju nowych procesów do produkcji seryjnej.

Klienci HEICHEGROUP wysoko oceniają efekty wzajemnej współpracy połączonej z rozwojem procesów. Podstawą badań i rozwoju są doskonale wyposażone laboratoria, które dają nam możliwość rozwiązania na miejscu prawie wszystkich zagadnień analitycznych. Dzięki temu, w krótkim czasie, możliwe do zrealizowania są specyficzne wymagania klientów.

Każdy zakład HEICHEGROUP dysponuje własnym laboratorium, które ściśle współpracuje z działem rozwoju, znajdujacym się w głównym zakładzie w Schwaigern.

Unternehmen Forschung

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
NASZE SPECJALIZACJE:
Specjalistyczne pokrycia metali lekkich,
Duży wybór procesów dla aluminium i magnezu
Powlekanie KTL
Wykorzystanie opatentowanej technologii obrotowej
Procesy dopasowane do odlewu ciśnieniowego aluminium
Wygładzanie, impregnowanie, pasywacja, anodowanie, anodowanie twarde
Specjalistyczne oczyszczanie części
Części elektroniczne, części strukturalne bądź inżynierskie
Badania i rozwój
Możliwości analityczne naszych laboratorii i technikum.
Bliskość wobec naszych klientów
Sześć strategicznie ulokowanych zakładów
Wsparcie dla każdego klienta
Wysoko wykwalifikowani pracownicy.
MOTTO GRUPY HEICHE NA LATA
Nasze motto na lata: KOMPETENCJA

Profesjonalne wdrażanie wymagań klientów, bezbłędna realizacja zamówień i szeroka opieka nad klientami tworzą podstawę nowych wyzwań. Są też zobowiązaniem do stałego dokształcania przez naszych pracowników, a także do nieprzerwanego dalszego rozwoju i usprawniania procesów i jakości w naszej firmie.

Z tych względów na ten rok przyjęliśmy za nasze motto słowo – KOMPETENCJA.

Naszą KOMPETENCJĘ pojmujemy jako wyuczone umiejętności, które muszą zostać przekształcone na wydajność. Nasza zdobyta wiedza i umiejętności, połączone ze społeczną kompetencją, tworzą podstawę sprawnego pokonywania wymagań w działaniach. Ważną rolę odgrywają tu umotywowani pracownicy. KOMPETENCJA oznacza zastosowanie technologii i procesów zgodnych z najnowszym poziomem techniki.

Od naszych pracowników wymagamy gotowości do nieustannego kształcenia się. Tworzymy zespół zgodnie z preferencjami i kompetencjami poszczególnych pracowników, tak aby stworzyli oni spójną oraz wzajemnie uzupełniającą się całość. Nadmierne lub niedostateczne obciążenie nie daje wyników. Nasze szkolenia stale dostosowujemy do aktualnych wymagań, aby móc sprostać przyszłym wymaganiom.

Wśród kadry kierowniczej postrzegamy firmę HEICHEGROUP jako zespół, w którym różne kompetencje łączą się w taki sposób, aby zostało stworzone optimum dla firmy. Nie chodzi o to, aby każdy pracownik umiał wszystko, na sukces składa się cały zespół. Najlepsze rozwiązania w ramach firmy HEICHEGROUP wyznaczają skalę dla poszczególnych zakładów.

Motto oznacza również transfer wykazanych kompetencji w ramach działów i zakładów w celu dalszego konsekwentnego i owocnego rozszerzania w całej firmie HEICHEGROUP naszych procesów i struktur zgodnie z mottem z poprzednich lat (WAKE-UP, STANDARDS, STABILITY i TRUST).


NASZE USŁUGI W ZAKŁADZIE POLSKA

 

Mehr von unseren Leistungen