Filozofia

Home » Firma » Filozofia
HEICHEGROUP: Innowacyjne przedsiębiorstwo z tradycjami, prowadzone przez drugą generację, oferuje w Europie spektrum dopasowanych do siebie procesów obróbki powierzchniowej. Produkujemy w pięciu lokalizacjach w Europie i jednej lokalizacji w USA.

Docelowo procesy mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, budowie maszyn, elektrotechnice i technice medycznej, przy czym nasza podstawowa kompetencja leży w udoskonalaniu metali lekkich, stali oraz odlewów cynku. Naszym celem jest realizacja wszelkich życzeń klientów, poprzez ciągłą optymalizację oraz rozwój procesów.

Zajmujemy się nie tylko rozwojem praktycznych, zorientowanych na klienta procesów, ale oferujemy również kompleksowe koncepcje rozwiązań logistycznych.

Świadomość środowiskowaGwarancja jakościInnowacjaUczciwośćDelegowanie odpowiedzialnościPraca zespołowaSzacunek dla jednostki
Świadomość środowiskowa
Nasze zakłady produkcyjne lokalizowane są na nieskażonych obszarach. Stąd czujemy się szczególnie zobowiązani, aby dbać o środowisko. Prowadzimy aktywną ochronę środowiska z myślą o naszych klientach, pracownikach oraz dla naszych przyszłych generacji.

Nasze nowoczesne przyzakładowe oczyszczalnie ścieków i wody są zgodne z zapisami ustawy o gospodarce wodnej i zapewniają minimalne zużycie wody. Recykingujemy odpady.

Dużą część naszego zapotrzebowania w ciepło i prąd pokrywamy dzięki naszej elektrociepłowni, która jest zaopatrzana za pomocą surowców odnawialnych oraz z naszej elektrowni fotowoltaicznej. To znaczy, że nasze produkty wytwarzane są nie tylko w sposób ekonomiczny czy gwarantujący odpowiednią jakość, ale również przyjazny dla środowiska.

Nasza Grupa wdrożyła system zarządzania środowiskiem ISO 14001 oraz system zarządzania energią DIN EN 16001.

Gwarancja jakości
QW naszym zintegrowanym systemie zarządzania, obok ochrony środowiska, kontrola jakości ma bardzo wysoką pozycję. Rozpoczyna się od ciągłej analizy wanien, systemem statystycznego controlingu procesu („Statistisches-Prozess-Controlling (SPC)“).

Najnowsza technika dba o dobrą, powtarzalną jakość powłok. Dzięki naszemu wewnętrznemu systemowi zarządzania Heiche-Wiki, tworzymy samouczącą się organizację. Nasze kompleksowo wyposażone laboratoria umożliwiają przeprowadzanie daleko idących pomiarów i badań (grubość powłoki, test klimatyczny, solanka, badania zanieczyszczeń).

Innowacja
Dopasowujemy istniejące procesy do indywidualnych życzeń klientów, jak również tworzymy nowe przystosowując je do produkcji seryjnej. Klienci Grupy Heiche doceniają efekty współpracy połączonej z rozwojem procesów.

Podstawą badań i rozwoju są doskonale wyposażone laboratoria, które umożliwiają nam wyjaśnienie prawie wszystkich pytań analitycznych na miejscu. Dzięki temu jest możliwe dopasowanie procesów specyficznych dla klientów, w dość krótkim czasie.

Uczciwość
„Czego nie chcesz, by zrobiono Tobie, tego nie rób innemu.“ Mimo nie zawsze łatwego otoczenia biznesowego, oczekujemy od siebie samych oraz od naszych partnerów biznesowych rzetelności, uczciwości oraz szczerości we wspólnych stosunkach.
Delegowanie odpowiedzialności
Chcemy wykorzystać talenty naszych pracowników, by osiągnąć nasze cele. Wymagamy od naszych pracowników odpowiedzialności za wyniki swojej pracy, a jednocześnie są kompetencji, by podejmowali niezbędne działania i decyzje, tak aby osiągnąć wyznaczone cele.
Praca zespołowa
Wspólnie stoimy za celami oraz wytycznymi Grupy Heiche. Zarządzamy poprzez wzorową pracę, zachowanie i komunikację na wszystkich poziomach oraz między wszystkimi działami. Dzięki temu udowadniamy, że jako zespół osiagamy większy sukces, niż móglibyśmy osiągnąć indywidualnie.
Szacunek dla jednostki
: Troszczymy się o bezpieczne środowisko pracy. Współpracownicy muszą być pewni, że mogą dzielić się pomysłami, jeśli są przedstawiane rzeczowo, bez strachu przed niestosowną krytyką. Błędy są omawiane otwarcie i konstruktywnie, tak by można było wyciągnąć konstruktywne wnioski przydatne dla rozwoju przedsiębiorstwa.