Formularz aplikacyjny

Home » Kariera » Formularz aplikacyjny

Dane personalneAplikacja
List motywacyjny
Załaduj dokumenty (*.pdf, *.jpg, *.png)

CV:
Świadectwo (1):
Świadectwo (2):

Rozumiem i akceptuję poniższą klauzulę*. (pole obowiązkowe)


 

*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

1. Wszystkie dane osobowe podane w aplikacji oraz dołączonych dokumentach są wykorzystywane przez firmę HEICHE tylko w celu selekcji kandydatów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być odwołane w każdym czasie.

2. Powyższe dane będą przechowywane przez 6 miesięcy nawet w przypadku odmowy ze strony firmy HEICHE. Dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy w bazie danych. W celu usunięcia aplikacji należy samodzielnie usunąć dane.

3. Jeżeli kandydat nie zastrzeże inaczej, aplikacja będzie brana pod uwagę we wszystkich otwartych procesach rekrutacyjnych. W konkretnych sytuacjach Państwa dokumenty mogą zostać przekazane odpowiedniej osobie kontaktowej. Dane nie będą jednak przekazywane osobom trzecim chyba, że wyrażą Państwo zgodę na ich przekazanie lub firma będzie do tego prawnie zobowiązana.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż dane te są zgodne z prawdą, a podanie nieprawdziwych danych może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę.