NAGRODA IM. LUDWIGA ERHARDA

Home » Ciekawostki » Ogólne » NAGRODA IM. LUDWIGA ERHARDA

Podczas rozdania nagród im

Ludwiga Erharda Firma Gerhard Heiche GmbH Technologia powierzchni została odznaczona „Recognised for Excellence“. Orientacja na klienta oraz zaangażowanie socjalne zagwarantowały naszej firmie sukces. Wynik przedsiębiorstwa to nie tylko wypadkowa współpracy z klientem. Istotne jest zaangażowanie socjalne i działanie na rzecz społeczeństwa. Są to priorytetowe kryteria w konkursie firm w ramach nagrody im. Ludwiga Erharda. Już za pierwszym razem firma Heiche Oberflächentechnik ze Schwaigern osiągnęła 400-450 punktów w kategorii średnie przedsiębiorstwa i została odznaczona statusem „Recognised for Excellence“. Rozdanie nagród odbyło się 25 listopada 2008r. w Berlinie.

Inaczej niż w przypadku innych nagród ekonomicznych, nagroda im. Ludwiga Erharda bazuje nie tylko na decyzji jury wydającej werdykt na podstawie wysłanej do nich dokumentacji, ale przede wszystkim na kilkudniowej ocenie na bezpośrednio w danej firmie, przeprowadzonej przez wyznaczony zespół. Składa się on z kadry kierowniczej i specjalistów z niemieckich przedsiębiorstw, działających na zasadzie wolontariatu. Przy tym jeden zespół ocenia jedną firmę biorącą udział w konkursie. Na początku analizuje się dokumenty dot.

strategii, opisy metodyki postępowania oraz sprawozdania wyników. Jeśli osiągnie się w tym procesie ratingu bardzo wysoką ocenę, następuje wizyta na miejscu, w przypadku której prowadzi się wywiady z kadrą zarządzającą oraz pracownikami. Wynikiem tego jest, oprócz oceny punktowej, uzyskanie analizy sił i słabości firmy (SWOT). Firmy starają się więc o informację zwrotną od zespołu oceniającego, która może okazać się przydatna przy planowaniu dalszego rozwoju.

Asesorzy działający na zasadzie wolontariatu poświęcają nawet do 200 godzin czasu, by ocenić kandydatów. Nagroda im. Ludwiga Erharda została utworzona przez “Initiative Ludwig-Erhard-Preis”. Współpracują z nią centralne stowarzyszenia gospodarcze Niemiec. Ludwig-Erhard-Stiftung została założona przez Niemieckie Stowarzyszenie Jakościowe ( DGQ) i Związek Inzynierów Niemieckich ( VDI).