ODPADY

Home » Ciekawostki » Ogólne » ODPADY

ODPADY

Kampania czystości w Heiche.

Temat czystości stał się w krótkim okresie czasu istotnym czynnikiem w wymaganiach różnych branż. Już nie ma prawie żadnego projektu części, na którym nie ma odniesienia do jego czystości. Rozwój tego zagadnienia ma wpływ na firmę Heiche Oberflächentechnik GmbH na wiele sposobów. Heiche jest znane jako specjalista w dziedzinie obróbki powierzchni metali, przy czym faworyzujemy metale lekkie, takie jak aluminium i magnez, jak również stal oraz odlewy cynku, które są wyposażane w różnego rodzaju obróbki wstępne i powłoki. W tym przypadku półfabrykaty dostarczane są zwykle w nieznanym stanie pod względem czystości części. Po obróbce powierzchniowej w Heiche mają w określonym stanie czystości opuścić nasz zakład. Aby to zapewnić, wprowadzono w Heiche wielostopniowy plan zatytułowany “Kampania czystości”.

W tym celu w 2005r. zainstalowano mikrofiltracje w miejscach oczyszczania, które w największym stopniu generują zanieczyszczenia. Przede wszystkim są nimi odtłuszczacze. W ramach analizy całościowej firmy w 2010r. produkty wszystkich linii produkcyjnych zostały zbadane pod względem czystości części. Badano zgodnie z VDA 19 albo wg specyficznych norm klienta. Większość wyników badańvyła zgodna ze specyfikacją, ale należy wyraźnie podkreślić, że dotyczy to tylko stanu na daną chwilę. Aby móc wytwarzać zgodnie z wymogami czystości w sposób ciągły w odniesieniu do specyfikacji, należy wprowadzić dalsze działania, celem polepszenia likwidacji zanieczyszczeń. Te czynności wpływają nie tylko na sam proces powlekania, ale całą dostawę komponentów, od producenta odlewów do klienta końcowego.

Aby w naszym zakresie obowiązków, od otrzymania odlewu do dostawy do klienta obrobionych lub pokrytych części, odpowiednio ocenić ich czystość, zostało uruchomione laboratorium czystości części. W nim części są w zdefiniowany sposób czyszczone z przylegającego brudu w specjalnym obiegu powietrza oraz w urządzeniu do płukania (zdj.2). Powstaje roztwór czyszczący, który przesącza się przez specjalny filtr. Po wysuszeniu filtrów sortuje się cząstki widoczne pod mikroskopem pod względem rozmiaru i częstotliwości ich występowania za pomocą odpowiadającego analizatora (zdj.3). Następnie są one oceniane zgodnie z VDA, tom 19. Ten etap naszej kampanii czystości został zakończony w drugim kwartale 2014 r. Oznacza to, że każda część dostarczona przez klienta może być zbadana pod względem czystości składników, na każdym etapie procesu obróbki w Heiche.